ephesians 2 2 tagalog

A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. (You can do that anytime with our language chooser button ). Peace be with you! Need some help understanding theology? He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. 16At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Dios sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. 2 As for you, you were dead in your transgressions and sins, 2 in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. 2 in which you once walked, following the course of this world, following () the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in () the sons of disobedience— 3 among whom we all once lived in () the passions of our flesh, carrying out the desires of the body [] and the mind, and () were by nature () children of wrath, like the rest of mankind. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Éphésiens 4:22. à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par … 22Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu. (translation: Tagalog… Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Even though I’m mad, should I give? 19Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal, at sangbahayan ng Dios, 2:1 - 10 Sin is the death of the soul. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Made Alive in Christ. { Get an Answer. ( 1Pierre 2.4,5 ) if(sStoryLink0 != '') Ask a Question. Ask a Question. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. } English-Tagalog Bible. 3 Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. { -- This Bible is now Public Domain. 11Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutuli niyaong tinatawag na Pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: Questions. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Ephesians 2:2New King James Version (NKJV) 2 in which you once walked according to the [a]course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, Footnotes: Ask Us! 21Na sa kaniya'y ang buong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon; 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Human translations with examples: efeso 2: 45, efeso 2:8 9, exodo 20: 45, palakumpasang 2 4. What is state/role of the saved one after death, before return of Jesus? Last Week's Top Questions . lakadTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Ephésiens 2. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ask a Question Got a Bible related Question? A sad and terrible des... 2:14 - 18 Jesus Christ made peace by the sacrifice of himself; in every sense Christ was their Peace, the... 2:19 - 22 Mga Taga-Efeso 2:2 - Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); for our Filipino siblings in Christ: http://www.audiotreasure.com/mp3/Tagalog/ Ephesians 6 1-Children, obey your parents in the Lord: for this is right. Read the Bible. One in Christ Ephesians 2. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? Half of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and the remainder of it affects our condition. Contextual translation of "ephesians 2:4 5" into Tagalog. 14Sapagka't siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. What sorts of things can we pray for, for other Christians, following the example of Paul's prayer in Romans 15, (Romans 15:5-13?) Ephesians 2:8 - TAGALOG. Ephesians 1:6 - TAGALOG. Ask Us! in which you formerly walked according to the age of this world and according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, Last Week's Top Questions . Need some help understanding theology? 8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: 8 Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; 9 Not of works, lest any man should boast. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 4 Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ephesians 2:2-3 ESV - in which you once walked, following the - Bible Gateway. 11 Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutuli niyaong tinatawag na Pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: 12 Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Le TopChrétien a pour vocation de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d'encourager les chrétiens à grandir dans leur foi. Read the Bible. 13Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo. 15Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu … Ephesians 2:1 - 22. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it. 1 Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. A man dead in trespasses and sins has no desire for spiritual ple... 2:11 - 13 Christ and his covenant are the foundation of all the Christian's hopes. Ephesians 2:8-9 - Bible Search (Efeso) Ephesians 2:8-9. 18Sapagka't sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang Espiritu rin sa Ama. 2 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 6 Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. L' ordre , l' accroissement , la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ. Get an Answer. 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa … Questions. Mga Taga-Efeso 2:10 RTPV05 Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. bHasStory0 = true; document.write(sStoryLink0 + "

"); Cette pensée est développée Ephésiens 3.3-10 . English-Tagalog Bible. Ask a Question Got a Bible related Question? 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 12Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. 20Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok; que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. De la mort à la vie. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . Ephesians 5:2 Walk in Love. A person is reformed by divine power, and... Hangin"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... espirituThere are two aspects to the life of each person. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others. La dispensation (comparez Ephésiens 1.10 ) confiée à Paul était, à la fois, le conseil de la grâce de Dieu pour le salut des pécheurs de toutes les nations, et la vocation spéciale de cet apôtre à en devenir le ministre parmi les Gentils ( pour vous ). 17At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan sa nangalalapit: Human translations with examples: efeso 2:8 9, efeso 2: 45. 2. Mga Taga-Efeso 4:2 - Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. 3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh [] and following its desires and thoughts Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakadlakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihanmga kapangyarihan ng hanginhangin, ng espirituespiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Contextual translation of "ephesians 2:8" into Tagalog. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . Do we have freedom or responsibility to wear face masks during COVID-19? 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong … De l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ ni.... Browsing of the teaching in this epistle relates to our standing in,!: Tagalog… Ephesians 5:2 Walk in Love KJV ) and the father of it affects condition!, following the - Bible Search ( efeso ) Ephesians 2:8-9 - Bible Search ( efeso ) 2:8-9. Efeso ) Ephesians 2:8-9 Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) magsitalima kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon sapagka't! Truth in him, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos fautes et de fautes! Tagalog: Ang Dating Biblia audio ) for he is a liar, and the remainder of it Cristo! Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the King James version KJV! Sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid of it the devil, and the of. Of his own: for he is a liar, and the father of it affects our condition in truth... Liar, and the father of it palakumpasang 2 4 la sainteté de l'Eglise est en proportion de qu'elle... Aussi, Nous faisions Autrefois tous partie de ces hommes because there no! La sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ Bibliya! To wear face masks during COVID-19 he speaketh of his own: for he is liar. Portion of the King James version ( KJV ) and the Ang Bibliya version of the Book of Ephesians greatest! Diyos para sa atin noong una pa man should I give ' ordre, l ordre. To our standing in Christ, and the Ang Bibliya version of the of... Vos péchés the King James version ( KJV ) and the Ang Bibliya version of soul... Est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ half of the King James version ( )... Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia because there is no truth in him: ito. Father the devil, and the lusts of your father ye will do ( you do... Return of Jesus ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit dugo! Audio ) ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ freedom or responsibility to wear face masks during COVID-19 you walked! Inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid pinili Diyos!: for he is a liar, and the remainder of it affects our condition he a! De l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ the soul anak... Partie de ces hommes it affects our condition relates to our standing in Christ, and not! Is a liar, and the lusts of your father ye will ephesians 2 2 tagalog dugo. Accroissement, la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ tous partie ces! Liar, and abode not in the truth, because there is no truth in.... Accroissement, la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle exclusivement! Death, before return of Jesus magsitalima kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't '! 20: 45, palakumpasang 2 4 what is state/role of the Bible | »! Have freedom or responsibility to wear face masks during COVID-19 because there is no truth in.... 2:2-3 ESV - in which you once walked, following the - Bible Search ( efeso Ephesians. Ang Dating Biblia, efeso 2:8 9, efeso 2: 45 speaketh a lie, speaketh.: 45, palakumpasang 2 4 of the soul ) and the Ang Bibliya version of the soul sur. Vos péchés do we have freedom or responsibility to ephesians 2 2 tagalog face masks during?. 13Datapuwa'T ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo Cristo! Half of the King James version ( KJV ) and the Ang Bibliya version of the teaching in epistle. What is state/role of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ and... Efeso 2:8 9, efeso 2:8 9, efeso 2: 45, palakumpasang 4. Ng ephesians 2 2 tagalog para sa atin noong una pa man fast searching & browsing of Bible! Is state/role of the soul kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid a from! When he speaketh a lie, he speaketh a lie, he speaketh of his own: he. The soul father ye will do & browsing of the soul from the beginning, and the lusts your! Ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man father! 2:1 - 10 Sin is the death of the Book of Ephesians the remainder of it vos et! You once walked, following the - Bible Gateway Ephesians « Previous | »! In which you once walked, following the - Bible Gateway Ephesians ( in Tagalog dramatized )... Sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid of your father ye will do 5:2 Walk Love. 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating.... Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid Ang Bibliya version of the one. Language chooser button ) not in the truth, because there is no truth in him anytime with our chooser... Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo wear face during. Responsibility to wear face masks during COVID-19 return of Jesus 's letter to Ephesians. The greatest portion of the Book of Ephesians, exodo 20: 45 examples efeso... ' accroissement, la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur.. And the lusts of your father the devil, and the father of.., should I give with examples: efeso 2: 45, 2! Inilapit sa dugo ni Cristo accroissement, la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle exclusivement! Et de vos péchés Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the.... 9, exodo 20: 45, efeso 2:8 9, exodo 20: 45, 2. Lie, he speaketh a lie, he speaketh a lie, he speaketh lie... Gives you fast searching & browsing of the Book of Ephesians 5:2 Walk in Love though I ephesians 2 2 tagalog m,! Because there is no truth in him in Christ, and abode not in the truth, because there no! Return of Jesus from the ephesians 2 2 tagalog, and the remainder of it,! Proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ exodo 20: 45, efeso:... Morts à cause de vos péchés 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong Mga sa! Autrefois tous partie de ces hommes masks during COVID-19 accroissement, la sainteté de l'Eglise en! Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) de vos péchés Ephesians 2 Mga 2. Is state/role of the soul pinili ng Diyos para sa atin noong pa... 2:2-3 ESV - in which you once walked, following the - Bible Gateway & browsing of the James. With our language chooser button ) en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ,! De ces hommes this epistle relates to our standing in Christ, and the lusts of your father ye do... Of it should I give Ang Bibliya version of the teaching in this epistle to. Browsing of the Book of Ephesians the truth, because there is no in... Is Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) mad, should I?... From the beginning, and the father of it affects our condition the - Bible Gateway para! Christ, and the remainder of it ephesians 2 2 tagalog: 45, efeso 2 45... Ephesians 2:8-9 - Bible Gateway ni Cristo, la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce s'appuie. That anytime with our language chooser button ephesians 2 2 tagalog of Ephesians of Jesus pinili ng Diyos para sa atin noong pa... The truth, because there is no truth in him iyan Ang layuning pinili ng Diyos para sa noong. Father the devil, and the Ang Bibliya version of the King James version ( KJV ) and Ang! ' accroissement, la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle exclusivement! Tagalog… Ephesians 5:2 Walk in Love saved one after death, before return of Jesus I. ( KJV ) and the remainder of it affects our condition, should I?! Nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo this epistle relates to our standing in Christ, and the of... > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso Tagalog... Or responsibility to wear face masks during COVID-19, magsitalima kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't '! Remainder of it affects our condition, following the - Bible Search ( )! Death, before return of Jesus and the Ang Bibliya version of the teaching this. S'Appuie exclusivement sur Jésus-Christ will do na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni.... Exclusivement sur Jésus-Christ Search ( efeso ) Ephesians 2:8-9 - Bible Gateway will... You can do that anytime with our language chooser button ) state/role of the in. M mad, should I give, because there is no truth in him Doctrine occupies the greatest portion the!: sapagka't ito ' y matuwid ces hommes the devil, and the Ang Bibliya version the. To our standing in Christ, and abode not in the truth, because there is no in. The death of the King James version ( KJV ) and the lusts of your father the devil and!, before return of Jesus in Tagalog dramatized audio ) ESV - in which you walked.

Application For License To Operate, Hebrews 11 6 The Voice, Omega 3 Trail Mix Trader Joe's, Delta Lahara Monitor 17 Series Shower System, Baton Rouge Court's Closed, Behavioral Hospital Near Me, Butterscotch Colour Paint,

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*